A A A

Освітні веб-ресурси (ОВР) – це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т.д.). ОВР відрізняються від інших ресурсів тим, що вони безпосередньо стосуються освіти, навчального процесу, окремої предметної галузі. Як відомо, освіта особистості – це сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів і переконань, набутих у результаті навчання в навчальному закладі або шляхом самоосвіти.

Сайти вчителів закладу

https://sites.google.com/view/slovodoslovamova/ - Сайт учителя української мови та літератури  Говорун Анни Олександрівни

http://blpoemir.blogspot.com/ - Сайт учителя української мови та літератури  Ємцевої Ірини Михайлівни

https://onishenko8school.jimdofree.com/ - Сайт учителя початкових класів  Онищенко Ольги Володимирівни