A A A

Рівний доступ до якісної освіти в школі забезпечено у 13 класах, з яких 5 інклюзивні.
Середня наповнюваність класів - 25 учнів.
Мова навчання – українська.
Профіль навчання – технологічний.

Режим роботи закладу:

 • заняття розпочинаються о 8:00;
 • змінність навчання - І зміна;
 • тривалість уроків у 5-11-х кл. – 45 хв.;
 • режим навчання – п’ятиденний.

Про режим роботи закладу та організацію освітнього процесу на 2022-2031 навчальний рік

У закладі на Вас чекають:

 • затишні кабінети початкових класів;
 • досвідчені педагоги;
 • обладнаний спортивний майданчик зі штучним покриттям;
 • комп'ютерний клас;
 • актова зала;
 • їдальня;
 • медичний кабінет;
 • спортивна зала та ін.


Метою закладу є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.