Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу

Установчі документи

Установчі документи

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
Фінансова звітність

Фінансова звітність

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
Структура та органи управління закладом

Структура та органи управління закладом

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Порядок зарахування, відрахування та переведення

учнів до державних та комунальних закладів освіти

для здобуття повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізми:

зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;

переведення учнів з одного закладу освіти до іншого;

відрахування учнів із закладів освіти.

Програма моніторингу якості освіти у Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради

 

Матеріали комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності в

Комунальній установі

Сумська загальноосвітня школа I - IIІ ступенів № 8

Сумської міської ради

   
   

Матеріально-технічне забезпечення

Реалізація основних освітніх завдань вимагає сучасного рівня матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. Протягом останнього року значно покращилась матеріально-технічна база закладу освіти завдяки коштам, які виділені міським бюджетом та цільовими коштами державної субвенції.

Школа була підготовлена до навчального року : проведені силами колективу школи поточні ремонти  приміщень в межах фінансування матеріалів для здійснення ремонтних робіт, проведено капітальний ремонт інженерних мереж харчоблоку, відремонтовані приміщення мийки та роздачі. Деякі батьківські колективи протягом року доклали зусиль для осучаснення освітнього середовища для власних дітей і створили затишок у навчальних кабінетах.

 1. Будівля Комунальної установи  Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради побудована у 1865 році.
 2. Введення в експлуатацію після повоєнної відбудови    
 3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад - 0,4771 га.
 4. Будівля на балансі закладу – 1, двоповерхова з цокольним поверхом.
 5. Кількість класних кімнат - 14, з них – 5 для початкової школи та 9 – для середньої та старшої школи. В закладі є спортивна зала з роздягальнями, актова зала, медичний кабінет, бібліотека, ресурсна кімната, учительська, кабінети практичного психолога, логопеда, педагога-організатора, директора, заступників директора, приймальня, туалети.  

   Для забезпечення процесу харчування учнів працює шкільна їдальня на 100 місць.

  Для занять фізичною культурою та спортом на території закладу є спортивний майданчик з тренажерами, полями для занять міні футболом, баскетболом та волейболом.   

 1. Територія закладу облаштована твердим  покриттям  та упорядкованими газонами.
 2. Вхід до будівлі об лаштований пандусом. При вході до приміщень відсутні пороги.
 3. Під’їзд до закладу асфальтований.
 4. Огорожа навколо закладу -   металева, встановлена частково.
 5. Система  опалення – централізоване.
 6. Водопровідно-каналізаційна система - централізована.
 7. Для забезпечення безпеки в закладі встановлено тривожну кнопку. Наявні камери відеоспостереження.

 Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у закладі створено сприятливі умови для:

 • забезпечення безперешкодного доступу до першого поверху приміщення школи дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:

- у наявності пандус;

- східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;

- відсутні пороги;забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

 • облаштування кабінету психологічного розвантаження та логопедичного кабінету для проведення корекційно-розвиткових занять;
 • наявна облаштована ресурсна кімната.

Обладнання навчальних приміщень та майданчиків 

Мова освітнього процесу

1.12. У навчальному закладі визначена державна (українська) мова документообігу, навчання і виховання дітей.

п. 1.12. Статуту Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Сумської міської ради

 

Структура та органи управління закладу освіти

Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами.

 Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

 Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

Закон України "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти

1. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

2. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти.

Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

3. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

4. У закладах загальної середньої освіти можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.